ਪਾਰਸੀ /ˈpɑːrs/ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਸੀ
ਪਾਰਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ
by Raja Ravi Varma
ਅਹਿਮ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ
ਭਾਰਤ[1]
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
Gujarati (Parsi dialect), English (Indian dialect)
ਧਰਮ
Zoroastrianism

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ