ਪਿੰਜਰ ਜਾਂ ਕਰੰਗ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:skeleton (ਯੂਨਾਨੀ σκελετός, ਸਕੈਲਟੋਸ "ਸੁੱਕਾ ਸਰੀਰ", "ਮੰਮੀ" ਤੋਂ[1]) ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਹਿੱਤ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ