ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੈਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।