Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ਮਕਸਦਸੋਧੋ

ਜੇ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂਸੋਧੋ

ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ੇ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋੜੋ:

{{ਰਲਾਓ|ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ|ਤਾਰੀਖ਼=ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੨}}

ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿਓ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਰਲ਼ਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ