ਫਰਮਾ:ਸਥਿਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਗਰੀਨਲੈਂਡ

ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਕਸ਼ਾ
name ਗਰੀਨਲੈਂਡ
x 50.0 + 302.4185124782328 * ((1.5794425159987988-({{{2}}}* pi / 180)) * sin(0.9479693044294399 * ({{{3}}} - -42.5) * pi / 180))
y 50.0 + 0.70760934691432 * 302.4185124782328 * 0.006767623881934526 - 0.70760934691432 * 302.4185124782328 * (0.32280545456288157 - (1.5794425159987988-({{{2}}}* pi / 180)) * cos(0.9479693044294399 * ({{{3}}} - -42.5) * pi / 180))
image Greenland edcp location map.svg
ਸਥਿਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਗਰੀਨਲੈਂਡ
image1 Greenland edcp relief location map.jpg
ਸਥਿਤੀ ਨਕਸ਼ਾ ਗਰੀਨਲੈਂਡ

How to use an alternative map

ਸੋਧੋ

This template normally displays the map shown above as image:

  • Greenland edcp location map.svg.

The AlternativeMap parameter in Template:Location map can be used to display the following image:

  • Greenland edcp relief location map.jpg

Further instructions and examples can be found at Template:Location map#Using Alternative Map.