ਫਰਮਾ:ਸਿੱਖੀ-ਅਧਾਰ

Template documentation

About this template

Stub hierarchy

  • ਸਿੱਖੀ-ਅਧਾਰ

This template is used to identify a ਸਿੱਖੀ stub. It uses {{asbox}} which is a meta-template designed to ease the process of creating and maintaining stub templates.

ਵਰਤੋਂ

Typing {{ਸਿੱਖੀ-ਅਧਾਰ}} produces the message shown at the top, and adds the article to the following category:

ਵਰਤੋਂਸੋਧੋ

ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ:

{{ਸਿੱਖੀ-ਅਧਾਰ}}

ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਸਿੱਖੀ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਫਰਮਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੰਖਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਣ ਲਈ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਅਧਾਰ ਦੇਖੋ।

ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?ਸੋਧੋ

ਅਧਾਰ ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਨਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?ਸੋਧੋ

  • If possible, try to find the most appropriate stub template for the article. A full list can be found at Wikipedia:WikiProject Stub sorting/Stub types.
  • Two or more different stub templates may be used, if necessary.
  • Place a stub template at the very end of the article, after the "External links" section, any navigation templates, and the category tags. As usual, templates are added by including their name inside double curly brackets, e.g. {{stub}}.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀਸੋਧੋ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ: