ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਹਾਲ ਉਹ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।[1][2][3]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ