ਤਸਵੀਰ:Bajer.jpg
ਫ਼੍ਰੈਡ੍ਰਿਕ ਬਾਜਰ

ਫ਼੍ਰੈਡ੍ਰਿਕ ਬਾਜਰ ਨੂੰ 1908 ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕਸੋਧੋ