ਫ਼੍ਰੈਡ੍ਰਿਕ ਬਾਜਰ ਨੂੰ 1908 ਵਿੱਚ ਨੋਬੇਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।

ਤਸਵੀਰ:Bajer.jpg
ਫ਼੍ਰੈਡ੍ਰਿਕ ਬਾਜਰ
ਫ਼੍ਰੈਡ੍ਰਿਕ ਬਾਜਰ

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕਸੋਧੋ