ਇੱਕ ਸਾਈਨੁਸੋਆਇਡਲ ਵਕਰ, ਜਿਸਦਾ ਉੱਚਤਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (1) ਹੈ। 
ਫੇਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ θ ਦਾ ਚਿੱਤ੍ਰਣ। 

ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਕਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ (ਕਿਸੇ ਸਿਗਨਲ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕ ਤਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (ਜਾਂ ਉੱਚੇਪਣ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

In the first row is the graph of the unit pulse function and its Fourier transform , a function of frequency . Translation (that is, delay) in the time domain goes over to complex phase shifts in the frequency domain. In the second row is shown , a delayed unit pulse, beside the real and imaginary parts of the Fourier transform. The Fourier transform decomposes a function into eigenfunctions for the group of translations.
ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਨਿਰੰਤਰ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਫੋਰੀਅਰ ਸੀਰੀਜ਼
ਅਨਿਰੰਤਰ-ਸਮਾਂ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਅਨਿਰੰਤਰ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਕਿਸੇ ਛੱਲੇ ਉੱਪਰ ਅਨਿਰੰਤਰ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ
ਫੋਰੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਸੋਧੋ

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣਸੋਧੋ

ਉਦਾਹਰਨਸੋਧੋ

ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਅਧਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਉਲਟਾਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਵਰਤਾਮਿਕਤਾਸੋਧੋ

ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰਾਤਮਿਕਤਾਸੋਧੋ

ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਰੰਤ੍ਰਤਾ ਅਤੇ ਰੀਮਾੱਨ-ਲੈਬਸਗਿਉ ਲੈੱਮਾਸੋਧੋ

ਪਲਾਚਿਰਿਲ ਥਿਊਰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਸਵਲ ਦੀ ਥਿਊਰਮਸੋਧੋ

ਪੋਆਇਸ਼ਨ ਜੋੜ ਫਾਰਮੂਲਾਸੋਧੋ

ਡਿੱਫ੍ਰੈਂਟੀਏਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਕਨਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮਸੋਧੋ

ਆਰਪਾਰ-ਸਹਿਸਬੰਧ ਥਿਊਰਮਸੋਧੋ

ਆਈਗਬ-ਫੰਕਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਹੇਜ਼ਨਬਰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਸੋਧੋ

ਕੰਪਲੈਕਸ ਡੋਮੇਨਸੋਧੋ

ਲਾਪਲੇਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

ਪਲਟੀਸੋਧੋ

ਯੁਕਿਲਡਨ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

ਅਨਸਰਟਨੀ ਸਿਧਾਂਤਸੋਧੋ

ਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ਾਈਨ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

ਗੋਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕਾਂਸੋਧੋ

ਮਨਾਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂਸੋਧੋ

ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪੇਸ ਉੱਤੇ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

Lp ਸਪੇਸਾਂ ਉੱਤੇਸੋਧੋ

ਛੇੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਸਥਾਰ-ਵੰਡਾਂਸੋਧੋ

ਸਰਵ-ਸਧਾਰੀਕਰਨਾਂਸੋਧੋ

ਫੋਰੀਅਰ-ਸਟਿਲਟਜਸ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

ਸਥਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜਿਆ ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸੋਧੋ

ਗਲਫਾਂਡ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

ਸੁੰਗੜੇ ਗੈਰ-ਅਬੇਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸੋਧੋ

ਬਦਲਸੋਧੋ

ਉਪਯੋਗਸੋਧੋ

ਡਿੱਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਲੇਸ਼ਣਸੋਧੋ

ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸਸੋਧੋ

ਸੰਕੇਤ ਵਿਕਾਸਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਧਾਰਨਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਪ੍ਰੰਪ੍ਰਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਹਿਸਾਬ ਵਿਧੀਆਂਸੋਧੋ

ਬੰਦ-ਅਕਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਅਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਵਿਵਸਥਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਸੰਖਿਅਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਅਨਿਰੰਤਰ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸੋਧੋ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੋਰੀਅਰ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀਸੋਧੋ

ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸਬੰਧਾਂਸੋਧੋ

ਵਰਗ-ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਯੋਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਵਿਸਥਾਰ-ਵੰਡਾਂਸੋਧੋ

ਦੋ-ਅਯਾਮੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸੋਧੋ

ਸਰਵ-ਸਧਾਰਬ n-ਅਯਾਮੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੂਤਰਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂਸੋਧੋ

ਨੋਟਸਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ