ਬਰਫ਼

ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ

ਬਰਫ਼ ਠੋਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾ-ਸੰਮਿਲਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨੀਲੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ (ਬਰਫ਼) ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਲਾਕ
ਵਿਲਸਨ ਬੈਂਟਲੀ, 1902 ਦੁਆਰਾ ਬਰਫ਼-ਤੂੰਬੇ (ਬਰਫ਼-ਰਵੇ)

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ