ਬਹੁਕੋਸ਼ੀ ਜੀਵ ਉਹ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਾਣੂ ਹੋਣ ਜਦਕਿ ਇੱਕ-ਕੋਸ਼ੀ ਜੀਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਾਣੂ ਵਾਲ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।[1]

ਟੈਟਰਾਬੀਨਾ ਸੋਸੀਐਲਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀਨਾਰਹੈਬਡਾਈਟਿਸ ਐਲੀਗਨਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਭਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Becker, Wayne M.; et al. (2009). The world of the cell. Pearson Benjamin Cummings. p. 480. ISBN 978-0-321-55418-5.