ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ

ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ

ਡਾਲਰ 1935 ਤੋਂ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ISO 4217 ਕੋਡ BBD ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਰੂਪ "$" ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਲਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ "Bds$" ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ
ISO 4217 ਕੋਡ BBD
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਬਾਰਬਾਡੋਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.centralbank.org.bb
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਫਰਮਾ:Country data ਬਾਰਬਾਡੋਸ
ਫੈਲਾਅ 4.2%
ਸਰੋਤ Central Bank of Barbados, October 2007.
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਾਲਰ = Bds$ 2
ਉਪ-ਇਕਾਈ
1/100 ਸੈਂਟ
ਨਿਸ਼ਾਨ Bds$
ਸਿੱਕੇ 1, 5, 10, 25 ਸੈਂਟ, $1
ਬੈਂਕਨੋਟ $2, $5, $10, $20, $50, $100

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ