ਬੀਟਾ (ਵੱਡਾ Β, ਛੋਟਾ β; ਯੂਨਾਨੀ: Βήτα Bḗta) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ।

ਨਾਮਸੋਧੋ

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਇਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫੋਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅੱਖਰ ਬੈੱਥ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਵਰਤੋਂਸੋਧੋ

ਗਿਣਤੀ 'ਚਸੋਧੋ

ਯੂਨਾਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮੁੱਲ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ B ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|

ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚਸੋਧੋ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜਿਸਦਾ ਸੰਸਕਰਨ ਅੰਕ 0.n ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚਸੋਧੋ

ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚਸੋਧੋ

  • ਬੀਟਾ ਰਸਾਓ: ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ
  • ਬੀਟਾ ਕੋਣ: ਗਣਿਤ 'ਚ ਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਅੱਖਰਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ