ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੀ।

Sourceਸੋਧੋ