ਬੇਬੁਰਤ ਸੂਬਾ (ਤੁਰਕੀ:Bayburt ili) ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ 74,412 ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਬੁਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।