ਭਰਿੰਡ
Temporal range: Jurassic–Present
Vespula germanica Richard Bartz.jpg
Vespula germanica (ਜਰਮਨ ਭਰਿੰਡ)
ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਜਗਤ: 'Animalia (ਐਨੀਮਲ)
ਵੰਡ: Arthropoda (ਅਰਥ੍ਰੋਪੋਡਾ)
ਵਰਗ: Insecta (ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ)
ਤਬਕਾ: Hymenoptera (ਹਾਈਮਨੋਪਟੇਰਾ)

ਭਰਿੰਡ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: wasp) ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਧਮੂੜੀ ਤੇ ਭੂੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਿੰਡ ਡੰਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੈ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।