ਮਟਰੋਲਾ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ (ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ) ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਾਰਟਿਨ ਡੀ. ਕੂਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਉਤਪਾਦਸੋਧੋ

ਫ਼ੋਨਸੋਧੋ

  • ਮੋਟੋ ਐਕਸ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ