ਮਨੀਪੁਰ ਉਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ।

ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਜ਼ਿਲੇ ਸੋਧੋ

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ -

ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ ਸੋਧੋ