ਵਿਕਿਪੀਡਿਆ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪੜਣ ਵਾਲਿੰਅਾ ਵੰਲੋ ਹੀ ਲਿੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

The following articles contain guidance and information about reading, authoring and participating on this site.

Information and resources for contributorsਸੋਧੋ

Getting in touchਸੋਧੋ