The charts below show the way in which the International Phonetic Alphabet (IPA) represents Welsh pronunciations in Wikipedia articles.

See Welsh phonology for a more thorough look at the sounds of Welsh.

Consonants
IPA Examples English approximations
b bach, cwbl, mab be
d dydd, cadw, tad do
joio, garej, diengyd (colloquial) just
ð ddoe, deuddeg, bedd the
f ffenest, ei phen, cyffro, corff find
ɡ glân, cegin, cig get
h haul, gwahanol have
j iaith, geiriadur you
k cig, acw, ac can
l leicio, Alban, bol like
ɬ llyfr, cyllell roughly like please
m mab, cymaint, dim me
fy mhen, ym Mhen-y-bont wormhole
n nerth, anadlu, gwyn no
fy nhad, yn Nhywyn unhappy
ŋ fy ngwely, trengi, rhwng thing
ŋ̊ fy nghŵn, yng Nghymru Shanghai
p pen, copa, map please
r radio, garw, dŵr right but trilled
rhestr, anrheg Voiceless r as in pretty but trilled
s Saesnes, swsus see
ʃ siarad, siop, brwsh she
t tatws, at time
tsieini, wats chance
θ thus, athro, peth think
v faint, afal, arf very
w wedyn, ei wraig, gwlân was
χ chwaer, tuchan, bwlch Somewhat like Scottish loch
Monophthongs
IPA Examples English approximations
a sant, pàs sand
ɑː mab, sâl father
peth, trên air
ə cymydog, rg about
ɛ perth, mès well
hir, tîm be
ɪ tipyn, sgìl it
ɨ̞ punt, gwyn pin
ɨː llun, bûm, rhy, tŷ tea
bro, ôl Scottish English toe
ɔ bron, glòs gone
cwch, dŵr pool
ʊ cwm, mg put
Diphthongs
IPA Examples English approximations
ai tai eye
cau, nesáu pie
au llaw around
ɑːɨ hael, cae
ɛu llew wayward
əi Seisnig
əɨ gwneud
əu bywyd RP toe
ɪu lliw
ɨu Duw, menyw
ɔi osgoi boy
ɔɨ coeden
ʊɨ mwy, gŵyl
Other symbols used in transcription of Welsh pronunciation
IPA Explanation
ˈ Primary stress (placed before the stressed syllable), for example cymydog [kəˈmədog]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਫਰਮਾ:IPA keys horizontal