ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (18 ਜੁਲਾਈ 1848 - 23 ਸਤੰਬਰ 1925) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ

Maharaja Partab Singh (1848 - 1925).jpg
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਘਰਾਣਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਾ