ਮਾਓਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਮਾਓਰੀ: Te Reo, ਤੇ ਰੇਓ) ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੌਲੀਨੇਸ਼ੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।[1]

ਮਾਓਰੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਸੋਧੋ

ਮਾਓਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਨ ਵਿੱਚ 'ਸ', 'ਲ', 'ਬ', 'ਗ', 'ਸ਼', 'ਜ', 'ਚ' ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਓਰੀ ਨੂੰ ਲਾਤੀਨੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "2001 Survey on the health of the Māori language". Statistics New Zealand. 2001. Retrieved 12 June 2012.