ਮਾਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:commodity), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਵਿਕਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਕਿਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1] ਆਰਥਕ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "Karl Marx: Critique of Political Economy. 1859 Part I THE COMMODITY".