ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ, ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ-ਮਿੱਥੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[2] ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਣੇ ਕੋਲ਼ ਹੋਣ।

ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਨਾਰ ਮਾਸਲੋ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਮਿਨਾਰ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।[1]

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ

  1. Skill Hierarchy Pyramid
  2. Howland, J.L. (2013). Facts101: Textbook Key Facts. Contents Technologies Inc.". Retrieved 2015-10-03.