ਮੁਕੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੁਜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਪੈਨਾਥੇਨੇਇਕ ਐਮਫੋਰਾ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਲਗਭਗ 336 ਬੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ