ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਉਸ ਜਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਤਲ ਹੋਵੇ।

ਸਥਾਨਸੋਧੋ

ਕੈਨੇਡਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਂਤ
ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ

== ਹੋਰ == ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ