ਯੂਨਾਨੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ-ਤਿੱਬ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1]) ਯੂਨਾਨੀ-ਤਿੱਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਓਨੀਅਨ ਦਾ ਅਰਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਕ ਜਾਂ ਯੂਨਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।[ਹਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ] ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

A title page of Unani book on physiology in Urdu Language printed in 1289 Hijri(1868 AD) in India

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. the transcription as Unani is found in 19th-century English language sources: "the Ayurvedic and Unani systems of medicine" "Madhya Pradesh District Gazetteers: Hoshangabad", Gazetteer of India 17 (1827), p. 587.