ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਸਦ (Europarl ਜਾਂ EP ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਪਤ) ਸਿੱਧੇ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ (ਈਊ) ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ (ਪਰਿਸ਼ਦ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ, ਇਹ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਧਾਈ ਕਾਰਜ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀਵਿਧਾਇਿਕਾਵਾਂਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ 736 MEPs ਵਲੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ (ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ), ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ (2009 ਵਿੱਚ 375 ਮਿਲਿਅਨ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1979 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਲੋਂ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਔਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਈ ਪਹਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸੰਸਦਾਂ। ਸੰਸਦ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ (ਸੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ) ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਈ ਅਤੇ ਬਜਟੀਏ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਬਰਾਬਰਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ) ਲਾਗੂ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਬਜਟ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਬੂ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੋਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਕਾਏ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ elects, ਅਤੇ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ appoitment ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਪਨਾਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੈ।

1983 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਸਦ (ਸੰਸਦ ਵਕਤਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਤਮਾਨ Jerzy Buzek (EPP), ਜੁਲਾਈ 2009 ਵਿੱਚ ਚੁੱਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਬਹੁਦਲੀਏ ਇੱਕ ਕਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ EPP ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਮੋਕਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੰਢ-ਜੋੜ (ਏਸ ਐਂਡ ਡੀ) ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਘ ਚੌਡ਼ਾ ਚੋਣ 2009 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਚੁਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਬਰਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬੇਲਜਿਅਮ, ਬਹੁਤ: ਸੰਸਦ ਦੋ ਬੈਠਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਲੁਈਸ Weiss ਸਟਰਾਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਰਾ ਸਤਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਾਸ ਲਯੋਪੋਲਡ (Leopoldruimte ਡਚ) ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸਾਰਾ ਸਤਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਰੀਰ, ਲਕਜਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਇਤਹਾਸਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10 ਸਿਤੰਬਰ 1, 952 ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਭਤੋਂ ਪੁਰਾਨਾ ਆਮ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਸਮੁਦਾਏ (ECSC) ਦੀ ਆਮ ਸਭੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 78 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ (ਦੋਹਰੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੈਨਚੇਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ Farrell ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਸਦ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੁਕਾਨ ਲੇਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ: EP ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀਵਿਧਾਇਿਕਾਵਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ੀਂਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਟਾਮ ਰੀਡ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਸੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਬੂਝ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਲੌੜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹਾਂ।