ਰਾਕ ਦੇ ਸਕੂਲ(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: School of Rock) ੨੦੦੩ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਅਮੇਰਿਕਨ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਚਾਰਡ ਲਿੰਕਲੇਟਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।