ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 1918 ਦੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੇ ਵਿਖੇ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ