ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਮ ਅਤੇ ਬਰਫ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ


ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਮ ਅਤੇ ਬਰਫ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ'[1] ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰ ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਹਿਮ ਤੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਤੇ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. "National Snow & Ice data center". {{cite web}}: Text "10/08/2014" ignored (help); Text "retrieved on" ignored (help)