ਰੂਬੀ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਲੁਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।[1]

ਗੈਲਰੀ ਸੋਧੋਹਵਾਲੇ  ਸੋਧੋ

  1. Precious Stones, Max Bauer, p. 2

ਬਾਹਰੀ ਜੋੜ  ਸੋਧੋ