ਰੈਂਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ

ਰੈਂਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। [1][2]

ਰੈਂਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Stephanie Pappas (May 2, 2012). "'Iceman' mummy holds world's oldest blood cells". Fox News. Retrieved May 2, 2012. 
  2. "Red Gold – Blood History Timeline". PBS. 2002. Retrieved 27 December 2007.