ਲੂਈ ਰੇਨੌ (ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ: Louis Renault, 21 ਮਈ 1843 – 8 ਫਰਵਰੀ1918) ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਸੀ।

ਲੂਈ ਰੇਨੌ