ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ (ਜੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 1. ਜੀਵਤ ਤੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ; ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੈਂਡਸਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
 2. ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਧਰਾਤਲ, ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਅਤੇ 
 3. ਤੱਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਸੋਧੋ

ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਝਣਾ ਸਫਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਮੀ, ਭੂਮੀਗਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਵਾ, ਠੰਡ ਰੇਖਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਲਈ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢਲਾਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਤਿਅੰਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਜਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਚਿੱਤ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਖਾਕਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਗਰਾਫਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਂਸਿਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੂਖਕਾਪਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਲਬਲੋਜ਼ਰ, ਲਾਅਨ-ਬਾਊਵਰ ਜਾਂ ਚੇਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੈਂਡਕੋਪਜ਼ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

ਸੋਧੋ
 • Aquascaping
 • Arboriculture
 • Ecoscaping
 • ਬਾਗਬਾਨੀ
 • Landscape architecture
 • Landscape contracting
 • Landscape design
 • Landscape ecology
 • Landscape engineering
 • Landscape planning
 • Naturescaping
 • Sustainable landscaping
 • Terraforming
 • Xeriscaping

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ