ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੌਪ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਆਲ ਹੋਰਾਨ, ਜ਼ਾਇਨ ਮਲਿਕ, ਲਿਆਮ ਪੇਨ, ਹੈਰੀ ਸਟਾਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਲੁਇਸ ਟੋਮਲਿਨਸਨ ਹਨ।

ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ
One Direction 2013.jpg
ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੇਂ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੂਲ ਲੰਦਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ
ਵੰਨਗੀ(ਆਂ) ਪੌਪ, ਪੌਪ ਰੌਕ
ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਲ 2010–ਹੁਣ ਤੱਕ
ਲੇਬਲ
ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ onedirectionmusic.com
ਮੈਂਬਰ