ਵਾਇਓਤ ਜੋਰ ਸੂਬਾ

(ਵਯੋਤਸ ਦਜੋਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਵਾਇਓਤ ਜੋਰ ਆਰਮੇਨਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 53,230 ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.8 % ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਨਤਵ 22.1/km² (57.2/sq mi) ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੇਗੇਗਨਾਦਜੋਰ ਹੈ।