ਬੈਬਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
hi-N इस सदस्य को हिन्दी का मातृभाषा के समान ज्ञान है।
pa-1 ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਹੈ।
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰ

Hello, Sat Sri Akal,

I am Manoj Khurana, from Chandigarh, India. I am a Punjabi, by birth and by heart. Though Punjabi(Multani) is my mother tongue, I regret I cannot write Punjabi, however, with great effort I have learned to read it and I can do it now with almost 80-90% success. I mostly contribute on Hindi Wikipedia. Sikhism, Punjab related topics are my favourite over there and in search of related stuff I visited Punjabi Wiki. I do hope I'll be able to contribute here also.

Regards.


ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਕਾਪੀ