ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਚਾਂਸਲਰ (ਸਿੱਖਿਆ)

(ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੁਲਪਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।