ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਖੋਜ

ਕੁੰਦਰ:- ਜਮਸ਼ੈਦ ਦਾ ਅਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋੲੇ ਸ਼ੈਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ,ਜੁ ਫ਼ਰੀਦੂਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ੲਿਕ ਗੂੰਦ.