ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ

TajPaintedGeometry.JPG
ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਆਗਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ।

ਤਸਵੀਰ: Donelson