ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕੀ ਹੈ?ਸੋਧੋ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਇੱਕ ਗਿਆਨਕੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂ?ਸੋਧੋ

ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ - ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੇੱਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ।