ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

(ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ:Interface administrators ਤੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ)

ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਇੰਟਰਫੇਸ-ਐਡਮਿਨ) ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ JavaScript (JS), ਕੈਸਕੇਡਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸ਼ੀਟਾਂ (CSS), JavaScript ਆਬਜੈਕਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ (JSON) ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,[1] ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਨੇਮਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ JS/CSS ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ (ਬੋਟ ਸਮੇਤ)। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਬੋਰਡ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਕਨੀਕੀ ਪਹੁੰਚ

ਸੋਧੋ

ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਨੇਮਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹਨ: ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਸੰਰਚਨਾ ਪੰਨੇ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਰਚਨਾ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ)।

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ JS ਜਾਂ CSS ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟਾਏ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਨੇਮਸਪੇਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ JSON ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ ਨੇਮਸਪੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੋਡ ਫਾਈਲ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਬਣਾਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਸੋਧੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਭੇਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਮਿਟਾਓ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਮਿਟਾਇਆ ਅਤੀਤ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ
ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
  1. ਸਾਈਟ ਵਿਆਪੀ ਪੰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MediaWiki:Common.js ਜਾਂ MediaWiki:Vector.css, ਜਾਂ Special:Gadgets ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗੈਜੇਟ ਪੰਨੇ, ਅਤੇ JS, CSS, ਅਤੇ JSON ਉਪਪੰਨੇ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

ਸੋਧੋ
  • {{User wikipedia/Interface administrator}}, ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਡੱਬਾ
  • {{User interface admin since}}, ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਡੱਬਾ
  • {{Interface administrator topicon}} – a top icon ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਫਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ - ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ