ਵੁਮੈਨ'ਜ਼ ਸਟਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ; ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ; ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲ, ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[1]

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿਧਾਂਤ, ਅੰਤਰ-ਸਰਲਤਾ, ਬਹੁਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਐਨ, ਏਜੰਸੀ, ਬਾਇਓਪਲੇਟਿਕਸ, ਭੌਤਿਕੀਆ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।[2] ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ-ਵਿਗਿਆਨ, ਆਟੋਥੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪਸ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੋਜ, ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਧਾਂਤ, ਉੱਤਰ-ਸੰਰਚਨਾਵਾਦ, ਅਤੇ ਕਵਣਸ਼ੀਲ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।[3] 

ਸੂਚਨਾਸੋਧੋ

  1. Shaw, Susan M.; Lee, Janet (2014-04-23). Women's voices, feminist visions: classic and contemporary readings (Sixth ed.). New York, NY: McGraw-Hill. ISBN 978-0078027000. OCLC 862041473. 
  2. Oxford Handbook of Feminist Theory. Oxford University Press. 2018. ISBN 978-0190872823. OCLC 1002116432. 
  3. Hesse-Biber, Sharlene Nagy (2013-07-18). Feminist research practice: a primer (Second ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. ISBN 9781412994972. OCLC 838201827.