ਸਤਿ ਯੁੱਗ (ਦੇਵਨਾਗਰੀ: सत्य युग) ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ।