ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀਮ

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਵਾਲਾ (ਸੀਕਿੳ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ "ਸੀਕਿ" "ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਅਰਲੀ (2002) ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਅਤੇ ਸੋਨ ਐਂਗ (2003) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਡੇਵਿਡ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਕੇਰ ਇਨਕਸਨ ਨੇ ਸੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਪੂਰਕ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਗ ਸੋਨ ਅਤੇ ਲਿਨ ਵੈਨ ਡਾਇਨ[1] ਅੰਤਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਕਿਯੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਡਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਅਰਲੀ[2] ਅਤੇ ਸੋਨ ਐਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਕਸ੍ਰਾਸ ਕਲਚਰਜ਼ (2003)[3] ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਲਿਵਰਮੋਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਸੰਕਲਪ ਅੰਤਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।[4] ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਲੀ, ਐਂਗ ਅਤੇ ਵੈਨ ਡਾਇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ[5] ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।[6]

ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਸੀ ਕਿੳ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਅੰਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸੀ ਕਿੳ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਕਿਯੂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਿੰਨ ਵੈਨ ਡਾਇਨ ਅਤੇ ਸੋਨ ਐਂਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਲੈਂਸਿੰਗ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਰਾਟਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀਕਿਯੂ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਕਿਯੂ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਫੀਆ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।[7] ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਲਚਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਨਯਾਂਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲਿਲੀਆਨਾ ਗਿਲ ਵਾਲੈਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ[8] ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ, ਗਿਲ ਵਲੇਟਾ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਂਡ ਐਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. 2010 ਲੈ ਕੇ, ਫਰਮ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤ ਨਕਲੀ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਟੂਲ ਨੂੰ[9] ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੁਫੀਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਯੋਗ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. http://www.linnvandyne.com/
  2. https://www.encyclopedia.com/arts/educational-magazines/earley-p-christopher
  3. Earley, P (2003). Cultural intelligence: individual interactions across cultures. Stanford, Calif: Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-4300-6. OCLC 51553576. 
  4. Johnson, James P.; Lenartowicz, Tomasz; Apud, Salvador (2006). "Cross-Cultural Competence in International Business: Toward a Definition and a Model". Journal of International Business Studies. 37 (4): 525–43. JSTOR 3875168. 
  5. Earley, P. Christopher (2002). "Redefining interactions across cultures and organizations: moving forward with cultural intelligence". In B. M. Staw. Research in Organizational Behavior. 24. R. M. Kramer. Oxford: Elsevier. pp. 271–99. 
  6. Pilon, Juliana (2009). Cultural Intelligence for Winning the Peace. The Institute of World Politics Press. p. 10. ISBN 978-0-615-51939-5. 
  7. Ang & Van Dyne (2008). Handbook of Cultural Intelligence. ME Sharpe. 
  8. https://trademarks.justia.com/859/37/cultural-85937282.html
  9. https://www.forbes.com/sites/giovannirodriguez/2017/07/12/latino-group-bets-big-on-big-data-to-accelerate-diversity-across-silicon-valley/#472ace25c539