ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ

(ਸਰਕਾਰੀ ਦ਼ਫਤਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮੀ ਘੋਖ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਘੋਖ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ; ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ