ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨਏਗਰੋ

ਸਰਬਿਆ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੀਗਰੋ (ਸਰਬਿਆਈ: Србија и Црна Гора) ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵਿਆ ਕ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਈ ੨੦੦੬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਵਿੱਚ ਮਾਟੇਨੀਗਰੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਬਹੁਮਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਆਲਗ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਿਆ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੀਗਰੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਬੰਨ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਬਿਆ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੀਗਰੋ ਦਾ ਝੰਡਾ
ਸਰਬਿਆ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੀਗਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ

{{{1}}}