ਸਵਾਏ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਯੂਜਨ

ਯੂਜੀਨ (18 ਅਕਤੂਬਰ 1663 – 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1736) ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਫ਼ੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ।

ਯੂਜੀਨ