ਚੈਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਵਿਜੇ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਾ

ਸ਼੍ਰੀਵਿਜੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੀ ।